áce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

Číslo OV: 181/2020 zo dňa 21.9.2020
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X035035
Subjekt: Domáce potreby Bratislava, štátny podnik v likvidácií

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2687256


Dátum 22. 9. 2020