RELCO s.r.o.

Číslo OV: 181/2020 zo dňa 21.9.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070012
Subjekt: RELCO s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2687477


Dátum 24. 9. 2020