Predaje majetku

18. 6. 2019

INFRASTAV s.r.o.

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X018813
Subjekt: INFRASTAV s.r.o.

14. 6. 2019

BAP spol. s r.o.

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050616
Subjekt: "BAP" spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

14. 6. 2019

Emil Cina

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050940
Subjekt: Emil Cina

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

14. 6. 2019

Emil Cina

Číslo OV: 113/2019 zo dňa 13.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K050936
Subjekt: Emil Cina

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2187943

 

12. 6. 2019

Božena Ižová

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049013
Subjekt: Božena Ižová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2183034

12. 6. 2019

Silvia Šalagová

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048810
Subjekt: Silvia Šalagová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2183034

12. 6. 2019

BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 111/2019 zo dňa 11.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049888
Subjekt: BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2185610

11. 6. 2019

Vodžák Anton

Číslo OV: 109/2019 zo dňa 7.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048983
Subjekt: Vodžák Anton

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2182647

 

7. 6. 2019

MST Trade s.r.o.

Číslo OV: 108/2019 zo dňa 6.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048306
Subjekt: MST Trade s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2181684

 

6. 6. 2019

One Fashion Outlet 1, s.r.o.

Číslo OV: 106/2019 zo dňa 4.6.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X017840
Subjekt: One Fashion Outlet 1, s.r.o.