Predaje majetku

25. 4. 2019

ABCcom, s.r.o.

Číslo OV: 79/2019 zo dňa 24.4.2019

Typ dokumentu: Oznámenia správcov

Značka dokumentu: K034130

Subjekt: ABCcom, s.r.o.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2139797

25. 4. 2019

Kubalík Miroslav

Číslo OV: 74/2019 zo dňa 15.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X012323
Subjekt: Kubalík Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2133361

25. 4. 2019

Hovorková Eva

Číslo OV: 78/2019 zo dňa 23.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K033808
Subjekt: Hovorková Eva

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2138559

25. 4. 2019

Madaj Ján

Číslo OV: 76/2019 zo dňa 17.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032630
Subjekt: Madaj Ján

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2135636

18. 4. 2019

Mucha Miroslav

Číslo OV: 74/2019 zo dňa 15.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031880
Subjekt: Mucha Miroslav

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2132911

18. 4. 2019

V.A.R. trans s.r.o. "konkurze"

Číslo OV: 74/2019 zo dňa 15.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K031788
Subjekt: V.A.R. trans s.r.o. "konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2132878

 

18. 4. 2019

JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 72/2019 zo dňa 11.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K030811
Subjekt: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2130571

18. 4. 2019

BETON PLUS s. r. o. v konkurze

Číslo OV: 75/2019 zo dňa 16.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032114
Subjekt: BETON PLUS s. r. o. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2134664

18. 4. 2019

Akadémia vzdelávania, o.z.

Číslo OV: 75/2019 zo dňa 16.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032184
Subjekt: Akadémia vzdelávania, o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2134647

18. 4. 2019

Akadémia vzdelávania, o.z.

Číslo OV: 75/2019 zo dňa 16.4.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K032185
Subjekt: Akadémia vzdelávania, o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2134648