Predaje majetku

16. 8. 2019

Tokárová Marta

Číslo OV: 157/2019 zo dňa 15.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K071415
Subjekt: Tokárová Marta

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2244231

16. 8. 2019

One Fashion Outlet 1, s.r.o.

Číslo OV: 153/2019 zo dňa 9.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X024463
Subjekt: One Fashion Outlet 1, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2239545

15. 8. 2019

AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

Číslo OV: 142/2019 zo dňa 25.7.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K064130
Subjekt: AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2226021

15. 8. 2019

Lapin Milan

Číslo OV: 153/2019 zo dňa 9.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X024454
Subjekt: Lapin Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2240883

15. 8. 2019

J - PLASTIK, s.r.o.

Číslo OV: 155/2019 zo dňa 13.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070576
Subjekt: J - PLASTIK, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2242302

14. 8. 2019

Poľnohospodárske družstvo Nededza ,,v dodatočnej likvidácii"

Číslo OV: 147/2019 zo dňa 1.8.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - likvidátor
Značka dokumentu: X023726
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Nededza ,,v dodatočnej likvidácii"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2230548

14. 8. 2019

NIPOS, s.r.o.

Číslo OV: 155/2019 zo dňa 13.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070325
Subjekt: NIPOS, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2241896

 

14. 8. 2019

Akadémia vzdelávania, o.z.

Číslo OV: 155/2019 zo dňa 13.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070444
Subjekt: Akadémia vzdelávania, o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2242145

14. 8. 2019

Akadémia vzdelávania, o.z.

Číslo OV: 155/2019 zo dňa 13.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070445
Subjekt: Akadémia vzdelávania, o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2242146

14. 8. 2019

Akadémia vzdelávania, o.z.

Číslo OV: 155/2019 zo dňa 13.8.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K070443
Subjekt: Akadémia vzdelávania, o.z.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2242142