Predaje majetku

3. 4. 2020

PERSONNEL AGENCY - SLOVAKIA, s.r.o.

Číslo OV: 64/2020 z 1.4.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028000
Subjekt: PERSONNEL AGENCY - SLOVAKIA, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2503594

 

3. 4. 2020

Králik Michal

Číslo OV: 63/2020 z 31.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu:K028945    
Subjekt: Králik Michal

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2504676

 

3. 4. 2020

T.M.W. s.r.o.

Číslo OV: 65/2020 z 2.4.2020
Typ dokumentu: O.známenia správcov
Značka dokumentu: K028000
Subjekt: T.M.W. s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2501985

31. 3. 2020

IMLEJOVÁ VIERA

Číslo OV: 62/2020 z 30.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028000
Subjekt: IMLEJOVÁ VIERA

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2501367

30. 3. 2020

Sálem s.r.o.

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027467
Subjekt: Sálem s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2500133

30. 3. 2020

Cíbik Dalibor

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027371
Subjekt: Cíbik Dalibor

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2500138

30. 3. 2020

Kováč Martin

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027481
Subjekt: Kováč Martin

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499770

30. 3. 2020

Dvorský Tomáš

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: X012258
Subjekt: Dvorský Tomáš

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2477154

30. 3. 2020

V & S Trade, s.r.o.

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K027352
Subjekt:  V & S Trade, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499707

30. 3. 2020

Ježo Ivan

Číslo OV: 61/2020 zo dňa 27.3.2020
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K026462
Subjekt: Ježo Ivan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2499623