Predaje majetku

Z dôvodu technologických zmien na webovej stránke sa predaj majetku neaktualizuje až do odvolania.