Slovenská konsolidačná, a.s. je poverenou osobou na konsolidáciu pohľadávok verejného sektora
Dôležité kontakty
CALL CENTRUM PRE KONSOLIDÁCIU
02/57 289 333

Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:30
Piatok 9:00 - 14:00
konsolidacia@konsolidacna.sk
CALL CENTRUM
02/57 289 777

Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:30
Piatok 9:00 - 14:00
slovkons@konsolidacna.sk
PODATEĽNA PRE KLIENTOV
Pondelok-štvrtok 9:00 - 14:00
Piatok 9:00 - 12:00