Podlimitné zákazky

Dodanie osobných počítačov, monitorov a notebookov - 27.1.2014

Názov zákazky: Dodanie osobných počítačov, monitorov a notebookov

Číslo oznámenia vo VVO: Vestník č. 17/2014 zo dňa 27.01.2014, Výzva č. 1479-WYT

Dátum otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIUM:  21.03.2014

Dátum otvárania časti ponúk označených ako OSTATNÉ:  20.02.2014

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy na stiahnutie:

Informácia otváranie ponúk OSTATNÉ

Informácia otváranie ponúk KRITÉRIA

 

Dodanie zemného plynu - 30.10.2013

Názov zákazky: Dodanie zemného plynu

Dátum otvárania časti ponúk označených ako OSTATNÉ: 6.11.2013

Dátum otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIUM: 22.11.2013

Číslo oznámenia vo VVO: Vestník č. 200/2013 zo dňa 12.10.2013, výzva č. 16763-WYT

Prílohy na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Informácia otváranie ponúk OSTATNÉ

Informácia otváranie ponúk KRITÉRIA

Správa o realizácii zákazky

Infornácia o výsledku a poradie uchádzačov

 

Dodanie elektrickej energie - 30.10.2013

Názov zákazky: Dodanie elektrickej energie

Dátum otvárania časti ponúk označených ako OSTATNÉ: 6.11.2013

Dátum otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIUM: 22.11.2013

Číslo oznámenia vo VVO: Vestník č. 200/2013 zo dňa 12.10.2013, výzva č. 16765-WYT

Prílohy na stiahnutie:

Informácia otváranie ponúk OSTATNÉ

Výzva na predkladanie ponúk

Informácia otváranie ponúk KRITÉRIA

Infornácia o výsledku a poradie uchádzačov

Správa o realizácii zákazky

 

Dodanie batériového zdroja nepretržitého napájania - 30.10.2013

Názov zákazky: Dodanie batériového zdroja nepretržitého napájania

Číslo oznámenia vo VVO: Vestník č. 200/2013 zo dňa 12.10.2013, výzva č. 16764-WYT

Prílohy na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk

Informácia o výsledku a poradie uchádzačov

Správa o realizácii zákazky