Organizačná štruktúra

Odbor vnútorného dozoru

Odbor vnútorného dozoru

Ing. Alena Berkiová
riaditeľka odboru
e-mail: aberkiova@slovenska-konsolidacna.sk
tel.: 02/57 289 244