ASTRA INVEST SR, s.r.o.

Číslo OV: 143/2021 zo dňa 27.7.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K036774
Subjekt: ASTRA INVEST SR s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2950686


Dátum 2. 8. 2021