B.O.S. Slovakia, a.s.

Číslo OV: 219/2021 zo dňa 15.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X069551
Subjekt: B.O.S. Slovakia, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3076342

 


Dátum 19. 11. 2021