COVER INVEST, a.s.

Číslo OV: 173/2021 zo dňa 8.9.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X048852
Subjekt:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2988631


Dátum 10. 9. 2021