DOMUS PETRA, s.r.o.

Číslo OV: 122/2021 zo dňa 25.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X030365
Subjekt: DOMUS PETRA, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2929277


Dátum 29. 6. 2021