Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce

Číslo OV: 218/2021 zo dňa 12.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X069039
Subjekt: Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3072548


Dátum 18. 11. 2021