Igor Čvirk v konkurze

Číslo OV: 101/2021 zo dňa 27.5.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025127
Subjekt: Igor Čvirk v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2904792


Dátum 28. 5. 2021