Mgr. Katarína Adzimová

Číslo OV: 173/2021 zo dňa 8.9.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K045463
Subjekt: Mgr. Katarína Adzimová

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2987530


Dátum 10. 9. 2021