Paradiso Plaza, s.r.o.

Číslo OV: 223/2021 zo dňa 22.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X071272
Subjekt: Paradiso Plaza, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3082630


Dátum 23. 11. 2021