REZPA, spol. s r.o.

Číslo OV: 119/2021 zo dňa 22.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K029877
Subjekt: REZPA, spol. s r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2926173

 


Dátum 24. 6. 2021