SATEC SK a.s.

Číslo OV: 104/2021 zo dňa 1.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K025772
Subjekt: SATEC SK a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2907947


Dátum 2. 6. 2021