Varga Peter

Číslo OV: 154/2021 zo dňa 11.8.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X040667
Subjekt:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2964908


Dátum 13. 8. 2021