VOPEX, s.r.o., Trebišov

Číslo OV: 184/2021 zo dňa 24.9.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K049279
Subjekt: VOPEX, s.r.o., Trebišov

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3002149

 


Dátum 27. 9. 2021