VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

Číslo OV: 181/2021 zo dňa 21.9.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K048118
Subjekt: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2998047


Dátum 22. 9. 2021