Walker, s.r.o.

Číslo OV: 193/2021 zo dňa 7.10.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X058467
Subjekt: Walker, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3021488


Dátum 8. 10. 2021