Predaje majetku

22. 6. 2021

JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 118/2021 zo dňa 21.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K029595
Subjekt: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2924503

22. 6. 2021

Július Szöcs

Číslo OV: 117/2021 zo dňa 18.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K029284
Subjekt: Július Szöcs

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2923318

18. 6. 2021

VIBO, a.s., v konkurze

Číslo OV: 115/2021 zo dňa 16.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028958
Subjekt: VIBO, a.s., v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2921533

 

18. 6. 2021

VIBO, a.s., v konkurze

Číslo OV: 115/2021 zo dňa 16.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028955
Subjekt: VIBO, a.s., v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2921494

 

18. 6. 2021

VIBO, a.s., v konkurze

Číslo OV: 115/2021 zo dňa 16.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028957
Subjekt: VIBO, a.s., v konkurze

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2921518

 

16. 6. 2021

RECYCENTRUM, a.s.

Číslo OV: 114/2021 zo dňa 15.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028706
Subjekt: RECYCENTRUM, a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2920581

 

16. 6. 2021

KOVTRANS s.r.o.

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVTRANS s.r.o.

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kovarce 24, 956 15 Kovarce

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 451

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2918778

16. 6. 2021

PLASTOKNO, s.r.o. Košice

Číslo OV: 113/2021 zo dňa 14.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X027617
Subjekt: PLASTOKNO, s.r.o. Košice

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2919313

16. 6. 2021

Karol Novák - STAMFI

Číslo OV: 113/2021 zo dňa 14.6.2021
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K028288
Subjekt: Karol Novák - STAMFI

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2918841