Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20120168 FDR168, elektromontážne práce 138,58 Bez DPH OBJ2012007 2. 4. 2012 Pavol Schiffel Hollého, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35001844 5.4.2012
FDR20120186 FDR186, zrážková voda - 3/2012 58,51 S DPH Z2002002 - 11. 4. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 4.4.2012
FDR20120188 FDR188, vodné a stočné 369,97 S DPH Z2002003 - 11. 4. 2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 4.4.2012
FDR20120181 FDR181, digital basic II.Q. 2012 60,00 S DPH Z2011031 - 10. 4. 2012 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, Bratislava 5 35971967 4.4.2012
FDP20120117 FDP117, notárske úkony 1 101,79 S DPH - - 3. 4. 2012 JUDr. Ružena Bayerová Notársky úrad Továrenská 8, Bratislava 31806074 4.4.2012
FDP20120134 FDP134, trovy exekúcie - Ex 1204/08 53,26 S DPH - - 17. 4. 2012 JUDr. Václav Kuna Piaristická 2, Nitra 36100251 4.4.2012
FDP20120135 FDP135, trovy exekúcie - Ex 158/09 62,59 S DPH - - 17. 4. 2012 JUDr. Václav Kuna Piaristická 2, Nitra 36100251 4.4.2012
FDP20120120 FDP120, trovy exekúcie - Ex 200,54 S DPH - - 4. 4. 2012 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exkútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 4.4.2012
FDR20120174 FDR174, porad. a konzul. služieb verejného obstarávania -2-3/2012 1 275,00 Bez DPH Z2012001 - 3. 4. 2012 Skeleton Systems, s.r.o. Zelinárska 2, Bratislava 35788861 4.4.2012
FDR20120175 FDR175, preventívne lekárske prehliadky - 3/2012 4 852,00 Bez DPH - - 4. 4. 2012 MEDILAB, spol. s r.o. Štúrova 11, Bratislava 35816627 4.4.2012
FDR20120239 FDR239, Obč.právo+judikatúra k 20.3.2012 27,59 S DPH - - 10. 5. 2012 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, Bratislava 2 31348262 4.4.2012
IDP20120465 IDP 465, OS LV 7Er/357/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120466 IDP466, OS LV 16Er/357/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120467 IDP467, OS LV 9Er/361/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120468 IDP468, OS LV 11Er/355/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120469 IDP469, OS LV 7Er/356/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120471 IDP471, OS LV 16 Er/318/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120472 IDP472, OS LV 13Er/383/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120473 IDP473, OS LV 11Er/356/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120474 IDP474, OS LV 7Er/381/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120479 IDP478,OS NR 23Er/304/12 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Nitra Štúrova 9 Nitra 165662 4.4.2012
IDP20120476 IDP476, OS LV 16Er/381/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120477 IDP477, OS LV 13Er/382/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120478 IDP478, OS LV 13Er/381/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120480 IDP 480, OS LV 16Er/380/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120481 IDP481, OS LV 10Er/149/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120482 IDP482, OS LV 7Er/420/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120483 IDP483, OS LV 13Er/384/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120484 IDP484, OS LV 7Er/382/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120485 IDP 485, OS LV 7Er/414/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120486 IDP486, OS LV 16Er/358/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120487 IDP487, OS LV 7Er/421/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
IDP20120488 IDP488, OS LV 15Er/168/2012 16,50 Bez DPH - - 2. 4. 2012 Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 Levice 165654 4.4.2012
FDR20120176 FDR176, paušálna údržba výťahov - 3/2012 99,58 S DPH Z1993001 - 4. 4. 2012 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3, Bratislava 5 13956141 2.4.2012
FDR20120185 FDR185, komunálny odpad - 3/2012 431,34 Bez DPH Z1998003 - 11. 4. 2012 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava 1 00603481 2.4.2012
FDR20120169 FDR169, upratovačské a čistiace práca - 3/2012 1 763,38 S DPH Z2002001 - 2. 4. 2012 ISTER CENTRUM s. r. o. Beňadická č.9, Bratislava 5 35776251 2.4.2012
FDP20120145 FDP145, trovy exekúcie - Ex 1291/07 32,45 S DPH - - 26. 4. 2012 JUDr. Peter Matejovie súdny exekútor 669/15, Liptovský Mikuláš 37800001 2.4.2012
FDR20120187 FDR132, licencia UR Plus - 3/2012 780,72 S DPH Z2008002 - 11. 4. 2012 SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Malý trh 2/A , Bratislava 1 35886013 2.4.2012
FDR20120197 FDR197, preventívne lek. prehliadky - 3/2012 1 705,00 Bez DPH - - 13. 4. 2012 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, Bratislava 35890568 2.4.2012
FDR20120234 FDR234, sorter ku kopírke 2 196,79 S DPH - - 7. 5. 2012 KONICA MINOLTA SLOVAKIA spol.s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 5 31338551 1.4.2012